Polski English

O FIRMIE

Przedsiębiorstwo Remontowo – Budowlane PROGRESS-BUD B. Pliszka Sp.J. powstało w 1992 roku, przechodząc różne przeobrażenia, w obecnym kształcie od 1996 roku stanowi rodzinną Spółkę Jawną.

Firma specjalizuje się w wykonywaniu prac instalacyjnych, antykorozyjnych stali i betonu, izolacyjnych oraz budowlanych i kanalizacyjnych. Przygotowani jesteśmy do realizacji każdego zadania w tych branżach w ramach posiadanego potencjału ludzkiego i sprzętowego.

Posiadamy bazę warsztatowo – magazynową o powierzchni warsztatu 300 m² na uzbrojonej działce o powierzchni 3000 m². Siedziba firmy mieści się we własnym budynku przy ulicy Popłacińskiej 42.

Zatrudniamy dwudziestu pracowników stałych, stanowiących trzon załogi. W zależności od ilości zleceń liczba pracowników ulega zmianie.


Przedsiębiorstwo posiada uprawnienia Urzędu Dozoru Technicznego w następującym zakresie:
  • naprawy kotłów parowych, kotłów wodnych, stałych zbiorników ciśnieniowych, rurociągów przesyłowych, rurociągów technologicznych, zbiorników bezciśnieniowych i zbiorników niskociśnieniowych do materiałów ciekłych zapalnych, zbiorników bezciśnieniowych i zbiorników niskociśnieniowych do materiałów trujących lub żrących
  • modernizacji rurociągów przesyłowych, rurociągów technologicznych, zbiorników bezciśnieniowych i zbiorników niskociśnieniowych do materiałów ciekłych zapalnych, zbiorników bezciśnieniowych i zbiorników niskociśnieniowych do materiałów trujących lub żrących

Firma posiada również szereg uznanych technologii na spawanie metodą elektrodą otuloną (111), spawanie w osłonie argonu (141) oraz spawanie metodą mieszaną (141/111). Wszystkie uznania technologii wydane są przez Urząd Dozoru Technicznego zgodnie z normami PN-EN 288-3, PN-EN 288-9, PN-EN-ISO 15614-1, EN 14163 oraz dyrektywą ciśnieniową 97/23/WE. Obejmują one stale węglowe, stale węglowe o podwyższonej wytrzymałości oraz stale austenityczne.

W ramach doskonalenia naszej oferty i wychodząc naprzeciw oczekiwaniom naszych klientów wdrożyliśmy certyfikat Systemu Zarządzania Jakością zgodny z normą PN-EN ISO 9001:2009 oraz System Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy zgodny z normą PN-N-18001:2004.


ZAKRES DZIAŁALNOŚCI

1. roboty montażowe:
 o montaż i demontaż rurociągów i armatury przemysłowej
 o remonty rurociągów stalowych
 o wykonywanie instalacji ze stali kwasoodpornej
 o montaż konstrukcji stalowych
 o wykonywanie oraz montaż konstrukcji i rurociągów dla przemysłu stoczniowego
 o montaż urządzeń i armatury dla przemysłu spożywczego
 o roboty specjalistyczne np. cięcie i spawanie rurociągów zagrożonych wybuchem

2. roboty budowlane i antykorozyjne
 o kompleksowa antykorozja betonu i stali
 o prace piaskarskie i malarskie
 o wykonywanie robót fundamentowych
 o montaż konstrukcji betonowych
 o prace specjalistyczne np.cięcie i wiercenie otworów w żelbecie

3. roboty izolacyjne
 o montaż izolacji przeciwwilgociowych i przeciwprądowych na rurociągach przemysłowych i technologicznych
 o montaż izolacji ciepłochronnych na orurowaniach urządzeń przemysłowych

 

 


Artneo   O firmie : Oferta : Potencjał techniczny : Wykaz projektów : Schemat organizacyjny : Certyfikaty : Kontakt