Polski English

OFERTA

Firma PRB PROGRESS-BUD Sp.J. ma przyjemność zaoferować Państwu swoje usługi w zakresie remontów i montażu konstrukcji stalowych, zbiorników, rurociągów i urządzeń technologicznych dla przemysłu chemicznego, naftowego i spożywczego.

WSTĘP
Firma nasza od chwili powstania specjalizowała się w realizacji remontów i inwestycji dla przemysłu rafineryjnego i spożywczego. W tym okresie następował ciągły rozwój technologii przetwórczych u naszych kontrahentów co zmuszało nas do stosowania najnowszych technik w zakresie konserwacji, napraw i remontów wykonywanych przez naszą firmę. Ciągła modernizacja obiektów oraz dążenie do kompleksowego zlecania zadań obligują nas do podnoszenia wiedzy i kwalifikacji naszej kadry oraz załogi.

Zapraszamy do zapoznania się z zakresem oferowanych przez nas usług i nawiązania współpracy. Zapewniamy o profesjonalnym traktowaniu Państwa potrzeb przez personel naszej firmy.

INFORMACJA O PRZEDSIĘBIORSTWIE
Przedsiębiorstwo Remontowo – Budowlane PROGRESS-BUD Sp.J. powstało w 1992 roku, przechodząc różne przeobrażenia, w obecnym kształcie od 1996 roku stanowi rodzinną Spółkę Jawną.

Firma specjalizuje się w wykonywaniu prac instalacyjnych, antykorozyjnych stali i betonu, izolacyjnych oraz budowlanych i kanalizacyjnych. Przygotowani jesteśmy do realizacji każdego zadania w tych branżach w ramach posiadanego potencjału ludzkiego i sprzętowego.

ZAKRES DZIAŁALNOŚCI
1. roboty montażowe:
 o montaż konstrukcji stalowych
 o remonty rurociągów stalowych
 o montaż i demontaż rurociągów i armatury przemysłowej
 o wykonywanie instalacji ze stali kwasoodpornej
 o wykonywanie oraz montaż konstrukcji i rurociągów dla przemysłu stoczniowego
 o montaż urządzeń i armatury dla przemysłu spożywczego
 o budowa urządzeń dla przemysłu spożywczego

2. roboty budowlane i antykorozyjne
 o montaż konstrukcji betonowych
 o wykonywanie robót fundamentowych
 o kompleksowa antykorozja betonu i stali
 o prace piaskarskie i malarskie

3. roboty izolacyjne
 o montaż izolacji ciepłochronnych na orurowaniach urządzeń przemysłowych
 o montaż izolacji przeciwwilgociowych i przeciwprądowych na rurociągach przemysłowych i technologicznych
 o montaż kanałów i urządzeń wentylacyjnych

BAZA I ZAŁOGA
Posiadamy bazę warsztatowo – magazynową o powierzchni warsztatu 300 m² na uzbrojonej działce o powierzchni 3000 m². Siedziba firmy mieści się we własnym budynku przy ulicy Popłacińskiej 42.

Zatrudniamy dwudziestu pracowników stałych, stanowiących trzon załogi. W zależności od ilości zleceń liczba pracowników ulega zmianie.

Wysoko wykwalifikowana kadra i załoga posiada:
 o bogate doświadczenie zawodowe
 o profesjonalizm
 o niezbędne uprawnienia UDT
 o certyfikaty odbytych przeszkoleń
 o nadzór posiada uprawnienia budowlane

UPRAWNIENIA
Przedsiębiorstwo posiada uprawnienia Urzędu Dozoru Technicznego w następującym zakresie:

  • naprawy kotłów parowych, kotłów wodnych, stałych zbiorników ciśnieniowych, rurociągów przesyłowych, rurociągów technologicznych, zbiorników bezciśnieniowych i zbiorników niskociśnieniowych do materiałów ciekłych zapalnych, zbiorników bezciśnieniowych i zbiorników niskociśnieniowych do materiałów trujących lub żrących
  • modernizacji rurociągów przesyłowych, rurociągów technologicznych, zbiorników bezciśnieniowych i zbiorników niskociśnieniowych do materiałów ciekłych zapalnych, zbiorników bezciśnieniowych i zbiorników niskociśnieniowych do materiałów trujących lub żrących
Firma posiada również szereg uznanych technologii na spawanie metodą elektrodą otuloną (111), spawanie w osłonie argonu (141) oraz spawanie metodą mieszaną (141/111). Wszystkie uznania technologii wydane są przez Urząd Dozoru Technicznego zgodnie z normami PN-EN 288-3, PN-EN 288-9, PN-EN-ISO 15614-1, EN 14163 oraz dyrektywą ciśnieniową 97/23/WE. Obejmują one stale węglowe, stale węglowe o podwyższonej wytrzymałości oraz stale austenityczne.

W ramach doskonalenia naszej oferty i wychodząc naprzeciw oczekiwaniom naszych klientów wdrożyliśmy certyfikat Systemu Zarządzania Jakością zgodny z normą PN-EN ISO 9001:2009 oraz System Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy zgodny z normą PN-N-18001:2004.

 

 


Artneo   O firmie : Oferta : Potencjał techniczny : Wykaz projektów : Schemat organizacyjny : Certyfikaty : Kontakt