Polski English

WYKAZ PROJEKTÓW

ROK 2018:
dla Przedsiębiorstwa AGAT S.A. wykonano następujące zadania:
-  Remont rurociągu pod bagnem Lesiska - Sompolno
-  Roboty budowlano-montażowe na MPS-1 w Powidzu
-  Prefabrykacja i montaż rurociągów przy budowie zbiorników w Bazie Paliw w Koluszkach
-  Montaż rury i zasuwy DN250 w m. Biała Dolna
-  Montaż rury i zasuwy DN250 w m. Wierzchowiska

dla PERN S.A. wykonano następujące remonty i modernizacje:
-  Remont kolektorów pianowych na SR-ach w Bazie Paliw w Nowej Wsi Wielkiej
-  Naprawa grobli chroniącej rurociągi I i II nitki w m. Lubiechów Górny
-  Wymiana kolektorów i zasuw na stanowiskach rozdzielczych w Bazie Paliw w Nowej Wsi Wielkiej
-  Wymiana drabiny na zbiorniku nr 11 w Bazie Miszewko Strzałkowskie

dla CLIMBEX S.A. wykonano następujące zadania:
-  Remont zbiorników nr 6 i 11 w Bazie Miszewko Strzałkowskie
-  Wymiana podpieraków i montaż króćców na zbiorniku na Terminalu Paliw Wierzbno

dla OGSB Ltd. wykonano następujące zadanie:
-  Modernizacja węzła obliczeniowego ropy (WOR) w Bazie Adamowo

 

ROK 2017:
dla PERN S.A. wykonano następujące remonty i modernizacje:
-  Remont rurociągu DN600 pod drogą i parkingiem w m. Miszewko Strzałkowskie
-  Modernizacja odciążeń pomp w SZ-3 Łupowo
-  Modernizacja zbiornika przecieków w SZ-1 Kleczew
-  Likwidacja wypłycenia w m. Łęg
-  Modernizacja instalacji olejowej w ST-5 Tarnowo Podgórne

dla OLPP Sp. z o.o. wykonano następujące zadania:
-  Budowa nowej tacy ON i OOP w Bazie Paliw w Nowej Wsi Wielkiej
-  Demontaż dachów na zb.16 i 17 w Bazie Paliw w Nowej Wsi Wielkiej
-  Remont instalacji wodnej i pianowej na I i III grupie zbiornikowej w Bazie Paliw w Nowej Wsi Wielkiej
-  Przystosowanie rurociągu do zwiększenia przepływów w Bazie Paliw w Nowej Wsi Wielkiej

dla CLIMBEX S.A. wykonano następujące zadania:
-  Remont zbiornika na Terminalu Paliw Wierzbno
-  Remont zbiornika nr 4 w Bazie Miszewko Strzałkowskie
-  Remont zbiorników nr 6 i 8 w Bazie Gdańsk
-  remont i legalizacja zbiornika 22 V=100.000m3 w Bazie Adamowo

dla Przedsiębiorstwa AGAT S.A. wykonano następujące zadanie:
-  Budowa instalacji dodatków ON-LINE w Bazie Paliw nr 21 w Dębogórzu

 

ROK 2016:
dla PERN S.A. wykonano następujące remonty i modernizacje:
- remont przejścia drogowego w m. Łęg
- remont rurociągu DN500 pod drogą w m. Witnica
- remont rurociągu I nitki na poligonie w Skwierzynie
- naprawa grobli dzielącej zbiorniki w Bazie Miszewko Strzałkowskie

dla OLPP Sp. z o.o. wykonano następujące zadania:
- remont zbiornika magazynowego nr 5 V=5.000m3 w Bazie Paliw nr 5 w Emilianowie
- naprawa słupów konstrukcji nośnej estakady w Bazie Paliw nr 2 w Nowej Wsi Wielkiej
- budowa instalacji dozowania dodatków w Bazie Paliw nr 2 w Nowej Wsi Wielkiej

dla CLIMBEX S.A. wykonano następujące zadania:
- remont i legalizacja zbiornika 25 V=50.000m3 w Bazie Miszewko Strzałkowskie
- remont i legalizacja zbiornika 26 V=50.000m3 w Bazie Miszewko Strzałkowskie
- remont i legalizacja zbiornika 21 V=100.000m3 w Bazie Adamowo
- remont i legalizacja zbiornika 22 V=100.000m3 w Bazie Adamowo

dla CKTiS S.A. wykonano następujące zadania:
- montaż rur transferowych na terenie PKN Orlen S.A.
- demontaż i montaż kołnierzy DN500 na chłodnicach w PKN Orlen S.A.


ROK 2015:
dla Przedsiębiorstwa AGAT S.A. wykonano następujące zadania:
- wykonanie orurowania i instalacji pianowej oraz linii i ramion nalewczych na Terminalu Paliw nr 74 w Ostrowie Wlkp.
- ułożenie rurociągu 530 pod bagnem Bogusławice

dla PERN S.A. wykonano następujące remonty i modernizacje:
- montaż zbiornika na ścieki sanitarne w ST2 Zawady
- remont rurociągu pod drogą w m. Skwierzyna
- modernizacja komór przyjęcia i nadania czyszczaka Kc-1 II i Kc-2 II w Bazie Miszewko Strzałkowskie
- zabezpieczenie rurociągu na skrzyżowaniu z rowem melioracyjnym w m. Leszno
- modernizacja układu rur technologicznych i przebudowa podparć rurociągów I i II nitki w SZ640 Bielinek
- naprawa drabiny ruchomej na zbiorniku nr 13 w Bazie Miszewko Strzałkowskie
- remont rurociągu pod drogą w m. Ramutówko

dla CLIMBEX S.A. wykonano następujące zadania:
- remont i legalizacja zbiornika 2 V=50.000m3 w Bazie Gdańsk
- remont i legalizacja zbiornika 29 V=50.000m3 w Bazie Miszewko Strzałkowskie

dla MOTA ENGIL CE S.A. wykonano następujące zadanie:
- zabezpieczenie rurociągu DN500 i DN800 pod rowami melioracyjnymi


ROK 2014:
dla PERN S.A. wykonano następujące remonty i modernizacje:
- naprawa drabiny ruchomej na zbiorniku nr 9 w Bazie Miszewko Strzałkowskie
- remont rurociągu DN500 pod drogą w m. Gutowo Wielkie
- remont tacy w Bazie Adamowo
- modernizacja rurociągów przyzbiornikowych na zbiornikach 23 i 26 w Bazie Miszewko Strzałkowskie
- remont rurociągu DN300 na odcinku SF1 Płock - Nowa Wieś Wielka w m. Seroczki Kol.

dla OLPP Sp. z o.o. wykonano następujące zadania:
- wymiana zbiorników technologicznych w Bazie Paliw nr 17 w Baryczy
- remont instalacji technologicznych w pompowni produktowej w Bazie Paliw nr 15 w Narewce

dla Przedsiębiorstwa AGAT S.A. wykonano następujące zadania:
- rozbudowa paliwowego systemu zaopatrzeniowego w Gdyni
- zabezpieczenie antykorozyjne studzienek nadzbiornikowych w MPS-2 w Krzesinach

dla CLIMBEX S.A. wykonano następujące zadania:
- remont i legalizacja zbiornika 2 V=50.000m3 w Bazie Gdańsk
- remont i legalizacja zbiornika 29 V=50.000m3 w Bazie Miszewko Strzałkowskie

dla MOTA ENGIL CE S.A. wykonano następujące zadania:
- zabezpieczenie rurociągu DN500 i DN800 pod rowami melioracyjnymi
- zabezpieczenie rurociągów pod drogami w m. Deszczno przy budowie drogi ekspresowej S-3


ROK 2013:
dla Przedsiębiorstwa AGAT S.A. wykonano następujące zadania:
- Budowa lotniskowych składów MPS-1 i MPS-2 wraz z rurociągiem przesyłowym na lotnisku wojskowym w Poznaniu-Krzesinach

dla PERN Przyjaźń S.A. wykonano następujące remonty i modernizacje:
- Naprawa grobli w BS Plebanka
- Budowa ogrodzeń w Z6W Helenka i Z10W Leszno
- Naprawa fundamentów na tacy wyjściowej II nitki w m. Zawady
- Montaż zasuwy DN1200 w LOTOS Gdańsk
- Modernizacja układów zabezpieczających w bazie Miszewo Strzałkowskie
- Montaż zasuwy DN1000 w BM Gdańsk

dla TECHNOMONTAŻ Sp. z o.o. wykonano następujące zadanie:
- Cięcie beziskrowe rur w BP w Emilianowie

dla CKTiS S.A. wykonano następujące zadanie:
- Antykorozja konstrukcji stalowych w Krakowie - Olszanicy


ROK 2012:
dla Przedsiębiorstwa AGAT S.A. wykonano następujące zadania:
- Modernizacja nalewu oraz przyjęcia paliwa JET-A1 na TP nr 81 w Krakowie Olszanicy
- Budowa lotniskowych składów MPS-1 i MPS-2 wraz z rurociągiem przesyłowym na lotnisku wojskowym w Poznaniu-Krzesinach

dla PERN Przyjaźń S.A. wykonano następujące remonty i modernizacje:
- Remont bunkra olejowego w ST-4 Kleczew
- Naprawa zabezpieczenia przejścia rurociągu przez ciek wodny w m.Gorczenica
- Wymiana zasuwy DN600 na SZ Jasienica
- Wypłycenie światłowodu na skrzyżowaniu z kanałem Brzozów

dla OLPP Sp. z o.o. wykonano następujące zadania:
- Przebudowa separatora na froncie autocysternowym w BP nr 22 w Małaszewiczach

dla PKN ORLEN S.A. wykonano następujące zadanie:
- Naprawa kompensatora wraz z infrastrukturą towarzyszącą zb. 2-22 na TP w Mościskach

dla IDS-BUD Sp.z o.o. wykonano następujące zadanie:
- Zabezpieczenie rurociągu paliwowego DN250 przy budowie CH Auchan w Łomiankach

dla ORLEN Projekt S.A. wykonano następujące zadanie:
- Zabudowa separatora koksu na instalacji Olefiny II w PKN Orlen S.A.

dla MERKOP MMK sp. z o.o. wykonano następujące zadania:
- Remont zbiornika nr 8 w BP nr 9 w Woli Rzędzińskiej
- Remont zbiornika nr 10 w BP nr 9 w Woli Rzędzińskiej

dla CLIMBEX S.A. wykonano następujące zadania:
- Remont mechanicznych zbiorników 14 i 18 w Bazie Adamowo
- Montaż króćców na zbiornikach 13 i 14 wBM Gdańsk

dla Polimex - Mostostal S.A. wykonano następujące zadanie:
- Wpałki do rurociągów technologicznych w BP nr 5 w Emilianowie

dla MICRONET Sp.z o.o. wykonano następujące zadanie:
- Remont i legalizacja zbiorników nr 13 i 14 w BM Gdańsk


ROK 2011:
dla Przedsiębiorstwa AGAT S.A. wykonano następujące zadania:
- Opuszczenie rurociągu w BM 111 we Wrocławiu
- Przebudowa pompowni oraz instalacji zbiorników resztkowych w BP Emilianów
- Prace przy rozbudowie MPS-1 i MPS-2 Lotniska w Łasku
- Wykonanie SR dla ochrony p-poż wraz z rurociągami kierunkowymi dla zbiorników EB1 i EB2 w BM 111 we Wrocławiu
- Wykonanie rurociągu DN200 łączącego zbiorniki w BM 111 we Wrocławiu
- Podłączenia instalacji p-poż działek pianowych w BM 111 we Wrocławiu
- Wykonanie adapterów pod urządzenia ENRAF w BM 111 we Wrocławiu
- Wykonanie instalacji tryskaczowej p.poż na froncie nalewczym autocystern w BM 111 we Wrocławiu

dla PERN Przyjaźń S.A. wykonano następujące remonty i modernizacje:
- Wymiana słupków pomiarowych - odcinek centrum
- Remont rurociągu R1 - R2 Gdańsk
- Remont łąpaczki ropy w ST-6 Łupowo
- Remont przejścia pod drogą w m. Mykanów, Konopiska
- Montaż słupków pomiarowych we wsi Mirosław
- Wymiana rurociągu w m. Trzepowo Nowe

dla OLPP Sp. z o.o. wykonano następujące zadania:
- Wykonanie prac na zbiorniku nr 11 w Woli Rzędzińskiej
- Wspawanie króćców zbiorników 1, 2, 3 w Woli Rzędzińskiej
- Wspawanie króćców zbiorników 7, 10, 11, 12 w Woli Rzędzińskiej

dla ORLEN OIL wykonano następujące zadanie:
- Wymiana rurociągów na instalacji Mek-Tol na terenie PKN Orlen S.A. w Płocku

dla Przedsiębiorstwa SENSOR ACM wykonano następujące zadanie:
- Modernizacja 23 szt. zbiorników w bazie OLPP
dla Przedsiębiorstwa TM-BUD S.C. wykonano następujące zadanie:
- Wykonanie konstrukcji pod działka ppoż wraz z montażem na Bazie Wojskowej w Cybowie

dla MERKOP MMK sp. z o.o. wykonano następujące zadanie:
- Remont 3 szt. zbiorników w OLPP w Woli Rzędzińskiej


ROK 2010:
dla Przedsiębiorstwa AGAT S.A. wykonano następujące zadania:
- Modernizacja instalacji p.poż w Bazie Paliw OLPP nr 9 w Woli Rzędzińskiej
- Modernizacja 10 szt. zbiorników w PKN Orlen SA
- Modernizacja układów zabezpieczających rurociągi naftowe przed wzrostem ciśnienia w BS Plebanka

dla PERN Przyjaźń S.A. wykonano następujące remonty i modernizacje:
- Likwidacja odcinka rurociągu w m. Napachanie
- Remont przejścia kolejowego w m. Mykanów
- Uszczelnienie komory zasuw SZ7W Plecewice oraz SZ6W Helenka
- Naprawa rurociągu pod drogą w miejscowości Trzepowo Nowe
- Naprawa sieci hydrantowej w ST-3 Góry
- Likwidacja wypłycenia rurociągu naftowego DN 500 w m. Polesie
- Prace izolacyjne w miejscu wejść i wyjść rurociągu z ziemi w ST-6 Łupowo

dla Przedsiębiorstwa MICRONET wykonano następujące zadanie:
- Remont zbiornika magazynowego nr 9 w OLPP w m. Wola Rzędzińska


ROK 2009:
dla Przedsiębiorstwa AGAT S.A. wykonano następujące zadania i modernizacje:
- instalacja Furfurol w Orlen Oil w Płocku
- rozbudowa Bazy Magazynowej 111 we Wrocławiu

dla PERN Przyjaźń S.A. wykonano następujące remonty i modernizacje:
- antykorozja rurociągu w m. Sławoszewek
- montaż zasuwy DN 500 w ST-4 w m. Kleczew
- połączenie zbiorników przecieków w ST-2a w m. Orzechowo
- likwidacja wypłycenia rurociągu w m. Władysławów, Grabowa, Laski
- wymiana odcinka rurociągu pod drogą na odcinku Góry-Kleczew
- antykorozja rurociągu R1-R2 w Gdańsku


ROK 2008:
dla PERN Przyjaźń S.A. wykonano następujące remonty i modernizacje:
- wymiana zasuw DN 600 na przejściu przez rzekę Bugo-Narew
- wymiana rurociągu DN 500 w m. Morasko, Chwałkowie, Psary Polskie
- remont magazynu składowania odpadów niebezpiecznych w BS Miszewo Strzałkowskie
- remont sieci p-poż w ST-4 w m. Kleczew
- likwidacja odkrycia rurociągu i wypłycenia światłowodu w m. Jamki, Rękoraj Dobra, Biskupia Wola, Kamieńsk
- likwidacja zasuw przecinkowych na rozdzielni Rd0 łączących rurociągi R1 i R2 w BM Gdańsk
- przejścia pod drogami w m. Krubin, Osmólsk, Osmolin, Czerniew, Niespusza

dla Przedsiębiorstwa AGAT S.A. wykonano następujące zadania:
- wykonanie i przygotowanie rurociągu DN 300 do montażu metodą przewiertu HDD pod rzeką Wisłą między
Stacjami Zasuw Winduga i Kawka
- instalacja magazynowania paliw w Bazie Lotniczej nr 32 w Łasku


ROK 2007:
Wykonano modernizację instalacji Bazie Magazynowej nr 82 PKN ORLEN w Żurawicy polegającej na:
- montażu nowej instalacji nalewczej kolejowej na tor normalny i tor szeroki
- montażu nowej instalacji nalewczej dla autocystern
- demontażu i montażu orurowania ppoż instalacji nalewczych i zbiornika toluenu
- modernizacji pompowni piany i wody
- wykonaniu pompowni toluenu oraz instalacji odzysku par
- wykonaniu instalacji resztkującej
- wykonaniu orurowania estakad


Wykonano budowę instalacji magazynowania paliw oraz budowę rurociągu przesyłowego w relacji MPS1-MPS2 na Bazie Lotniczej nr32 w m. Łask polegających na:
-wykonaniu instalacji w komorze filtra paliwa lotniczego
-orurowanie zbiornika bezpieczeństwa
-wykonanie podziemnych rurociągów między obiektowych oraz rurociągu przesyłowego

Wykonano modernizację instalacji technologicznej w Pompowni I-nitki PERN S.A
w ST-4 Kleczew, polegającej na wybudowaniu kolektora do zrzutu ropy z pomp tłocznych

Wykonano odwodnienie instalacji p-poż na zbiorniku magazynowym V=2500 na Bazie magazynowej PKN ORLEN S.A nr 31 w Gdańsku


ROK 2006:
dla PERN „Przyjaźń” S.A. 09-400 Płock ul. Kazimierza Wielkiego 2a
- rewizje przejść rurociągów pod drogami w m. Podolin, Karpin, Majków, Twardosławice
- remont obwodowej sieci p.poż. w ST-1 Adamowo

dla NAFTOREMONT Sp. z o.o. 09-411 Płock ul. Zglenickiego 46
- kontrola stanu rurociągu DN 800 mb 800 w Lotos Gdańsk

dla Urzędu Gminy Suchy Las 62-002 Suchy Las ul. Szkolna 13
- wykonanie rurociągu osłonowego rurociągu naftowego
DN 700 i DN 1000

dla HERO Polska Sp. z o.o. 09-401 Płock ul. Ciechomicka 15
- montaż instalacji konfitur
- montaż linii soków


ROK 2005:
dla PERN „Przyjaźń” S.A. 09-400 Płock ul. Kazimierza Wielkiego 2a
- rewizje przejść rurociągów pod drogą w m. Koluszki
- remont zbiorników przecieków w m. Łupowo, Kleczew, Tarnowo Podgórne
- rewizje przejść rurociągów pod drogami w m. Łojki, Szarlejka, Lgota, Wola Hankowska
- remont kanalizacji przemysłowej w m. Kleczew
- modernizacja instalacji chłodzenia oleju pompowni I nitki w m. Kleczew, Tarnowo Podgórne, Łupowo, Góry

dla NAFTOREMONT Sp. z o.o. 09-411 Płock ul. Zglenickiego 46
- likwidacja nieczynnego rurociągu DN 600 w m. Sokołów Podlaski


ROK 2004:
dla PERN „Przyjaźń” S.A. 09-400 Płock ul. Kazimierza Wielkiego 2a
- rewizje przejść rurociągów pod drogami w m. Łąck, Lubień Kujawski, Chotel
- wymiana rurociągu pod drogą w m. Sompolno
- likwidacja wypłyceń rurociągu w m. Budy Kozickie

dla NAFTOREMONT Sp. z o.o. 09-411 Płock ul. Zglenickiego 46
- budowa stacji paliw w BS Plebanka


ROK 2003:
dla PERN „Przyjaźń” S.A. 09-400 Płock ul. Kazimierza Wielkiego 2a
- rewizje przejść rurociągów pod drogami w m. Sokołów Podlaski oraz Siemiatycze
- remont orurowania agregatu pompowego PG3/ST 2A Orzechowo
- remont orurowania odpowietrzania pomp w BS Plebanka
- remont rurociągu nad kanałem Warta – Gopło


 

 


Artneo   O firmie : Oferta : Potencjał techniczny : Wykaz projektów : Schemat organizacyjny : Certyfikaty : Kontakt